საერთაშორისო კომპანიები

GML Capital LLP

GML Capital წარმოადგენს კერძო საინვესტიციო საკონსულტაციო და მენეჯმენტ კომპანიას, რომელიც სპეციალიზირებულია განვითარებად ბაზრებზე. GML დაფუძნდა 1983 წელს და 1996 წლიდან მართავს საინვესტიციო ფონდებს, რომლებიც ინვესტიციებს ახორციელებენ მაღალ მომგებიან პროექტებში განვითარებად ბაზრებზე.

კრედიტინფო ჯგუფი

კრედიტინფო ჯგუფი წამყვანი საერთაშიროსო კომპანია საკრედიტო ინფორმაციის და რისკების მართვის სფეროში. კომპანიამ, მისი მრავალი შვილობილი კომპანიების მეშვეობით, დანერგა საკრედიტო ბიუროები მსოფლიო მრავალ ქვეყანაში.

GIA Georgia

GIA - Global Investment Advisors, წარმოადგენს ამერიკაში დაფუძნებულ საერთაშორისო საკონულსტაციო კომპანიას, რომელსაც გააჩნია სარეინტიგო სააგენტოს მართვისა და ანალიზის მრავალწლიანი გამოცდილება.

გროს ენერჯი ჯგუფი

კომპანია "გროს ენერჯი" დაფუძნდა 2007 წელს. მისი დამფუძნებლები არიან საქართველოს ცნობილი ენერგეტიკოსები, ინჟინერ მშენებლები და ბიზნესის მმართველები. გუნდის შემადგენლობაში გაერთიანებული არიან საერთაშორისო დონეზე აღიარებული გამოცდილების მქონე ექსპერტები-სპეციალისტები.


EPI (Economic Prosperity Initiative programme)

პროგრამა "ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა" ხელს უწყობს საქართველოში კერძო სექტორის განვითარებას და კონკურენციის ზრდას ბიზნესის სფეროში. USAID-ის მიერ დაფინანსებული 4 წლიანი პროექტი, USD 40 მილიონი ბიუჯეტით, ქართულ კომპანიებსა და სოფლის მეურნეობის საწარმოებს კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაში დაეხმარება.

REAP (Restoring Efficiency to Agriculture Production)

USAID–ის მიერ დაფინანსებული პროექტი REAP, რომელსაც ახორციელებს კორპორაცია CNFA, სოფლად შემოსავლებისა და დასაქმების ზრდას ისახავს მიზნად აგრობიზნესში ინვესტიციების მოზიდვისა და ტექნიკური დახმარების უზრუნველყოფის გზით.
EBRD - BAS (Business Advisory Services Programme)

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ დაფინანსებული ბროექტი BAS (ბიზნეს საკონსულტაციო სერვისები) საშუალებას აძლევს საქართველოში მცირე და საშუალო ზომის მეწარმეებს, მიიღონ კვალიფიციური საკონსულტაციო მომსახურება ადგილობრივი კონსულტანტების მეშვეობით.

საქართველოსა და აზია-აფრიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 2017 წელს „საერთაშორისო ურთიერთობების ცენტრმა“ დააფუძნა და შექმნილია, რათა ერთმანეთთან დააკავშიროს წარმატებული ადამიანები აზიისა და აფრიკის კონტინენტებიდან. GAACC წარმოადგენს არაკომერციულ ორგანიზაციას, რომელიც არის იდეალური პლატფორმა საკუთარი გამოცდილების სხვადასხვა ბიზნესოპერატორებთან გასაზიარებლად.

 
Globalscopeსაფონდო ინდექსები
ინდექსი კურსი ცვლილება
DJIA 18343.8 0
NASDAQ 5255.65 4.55
S&P 500 2191.95 0.87
Nikkei 225 18274.99 -151.09
STOXX 50 3022.25 7.12
FTSE 100 6754.82 24.1
GSE 95.14 1.85
რესურსების ფასები
რესურსი ფასი ცვლილება
ნავთობი 40.94 -0.2
ოქრო 1133.2 1.2
ხორბალი 349.25 2