საინვესტიციო განაცხადი
თუ თქვენ გაგაჩნიათ საინტერესო ბიზნეს იდეა ან პროექტი, რომელიც საჭიროებს დაფინანსებას, შეავსეთ საინვესტიციო განაცხადის ფორმა და გამოაგზავნეთ "ალიანს ჯგუფი კაპიტალში". თქვენი წინადადება განხილული იქნება საინვესტიციო დეპარტამენტის მიერ.Truetype-Directory is not readable!