(+995 32) 242 4181

პეტრე მელიქიშვილის ქ. 8ა, 0179, თბილისი, საქართველო

info@agc.ge

მისია და ხედვა

მისია

ალიანს ჯგუფი კაპიტალის მიზანია უზრუნველყოს კომპანიების სწრაფი ზრდა, განახორციელოს წარმატებული საინვესტიციო პროექტები და მოახდინოს ინვესტირება კომპანიებში, რომლებსაც აქვთ რეალური პოტენციალი გახდნენ ბაზრის ლიდერები.

ხედვა

  • AGC ორიენტირებულია ხელი შეუწყოს ქვეყანაში ეკონომიკურ ზრდას, განავითაროს ბიზნეს გარემო, მოახდინოს საინვესტიციო შესაძლებლობების მაქსიმალური რეალიზაცია და სტაბილურად გაზარდოს შექმნილი ღირებულება, როგორც აქციონერთათვის, ისე კლიენტებისა და მთლიანად საზოგადოებისთვის.
  • ჩვენ ვანვითარებთ საინვესტიციო საბანკო სექტორს საქართველოში, ვაწესებთ სტანდარტს M&A, საკონსულტაციო და ფონდების მოძიების მიმართულებით და ვეხმარებით ჩვენს კლიენტებს მაქსიმალურად გაზარდონ ბიზნესის ღირებულება.
  • ალიანს ჯგუფი კაპიტალის მიზანია სტრატეგიულ დარგებში ინვესტირებით ქვეყნისთვის ეკონომიკური ღირებულების მოტანა.