(+995 32) 242 4181

პეტრე მელიქიშვილის ქ. 8ა, 0179, თბილისი, საქართველო

info@agc.ge

კონკურენტული უპირატესობა

ალიანს ჯგუფი კაპიტალი - თქვენი საუკეთესო ბიზნეს პარტნიორი

AG კაპიტალმა მოიპოვა კონკურენტული უპირატესობა და გამოირჩევა სრულყოფილი საინვესტიციო და საკონსულტაციო სერვისებით. AGC მუდმივად ორიენტირებულია გაზარდოს საკუთარი კლიენტების ბიზნესის ეფექტურობა.

AGC ეხმარება პარტნიორ ორგანიზაციებს განავითარონ შემდეგი მიმართულებები:

 • კაპიტალის მოზიდვა და საერთაშორისო ბიზნეს პარტნიორების ქსელის გაფართოება
 • ბიზნეს პროექტების განვითარება დაფინანსების მყარი გარანტიით
 • ბიზნესის მომგებიანობის ზრდა
 • ახალი ბიზნესის შეძენა, არსებული ბიზნესის გაყიდვა, გაფართოება, შერწყმა და რესტრუქტურიზება
 • სტრატეგიის, სტრატეგიული გეგმის და ორგანიზაციული სტრუქტურის შემუშავება
 • დაფინანსების ახალი წყაროების მოზიდვა
 • კორპორატიული ბონდების გამოშვება და ინვესტორების დაინტერესება

კონკურენტული უპირატესობები

 • სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი საინვესტიციო და საფინანსო პროექტების განხორციელება რაც ხელს უწყობს ქვეყნის სწრაფ ეკონომიკურ განვითარებას
 • პროფესიონალიზმი, გამოცდილება და ბიზნეს კავშირები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით
 • ადგილობრივი ბაზრის საფუძვლიანი ცოდნა
 • სოლიდური საერთაშორისო პარტნიორები
 • თანამშრომლობა საქართველოში არსებულ ყველა წამყვან ბანკთან
 • პროდუქტები და მომსახურება, რომელიც მაქსიმალურად არის მორგებული მომხმარებლის საჭიროებებზე