(+995 32) 242 4181

პეტრე მელიქიშვილის ქ. 8ა, 0179, თბილისი, საქართველო

info@agc.ge

netcom

საკონსულტაციო მომსახურება

AGC საინვესტიციო კონსულტანტების გუნდი დაგეხმარებათ მაქსიმალურად გაზარდოთ კომპანიის მომგებიანობა და აღმოაჩინოთ ახალი შესაძლებლობები თქვენი ბიზნესის ღირებულების გაზრდის მიზნით. AGC უზრუნველყობს თქვენს სწრაფ ზრდასა და სტრატეგიულ განვითარებას სისტემური და ინტეგრირებული ფინანსური კონსულტაციით.

ფონდების მოზიდვას სტრუქტურისა და M&A ტრანსაქციების დაგეგმვამდე, კომპანია შეიძლება საჭიროებდეს სტრატეგიული კურსის განსაზღვრას. AGC-ს უნიკალური საკონსულტაციო მიდგომა მოიცავს ყველა შესაძლო სტრატეგიული მიმართულებების დეტალურ ანალიზს და კლიენტი კომპანიისთვის ოპტიმალური და ბიზნეს საჭიროებებზე მორგებული სტრაგეგიის და ბიზნეს გადაწყვეტილებების შემუშავებას. შერჩეული სტრატეგიის შესაბამისად კი ხდება ორგანიზაციული სტრუქტურისა და საოპერაციო პროცესების დაგეგმარება.  

AGC სპეციალიზირდება შემდეგ სტრატეგიულ და ფინანსურ საკონსულტაციო სერვისებზე:


 • კომპანიის მართვაში აღება
 • პროგრამული უზრუნველყოფა
 • ორგანიზაციის სტრატეგიის განვითარება
 • პროცესების და ოპერაციების ოპტიმიზაცია
 • ბიზნესის შეფასება
 • ბუღალტერიის აღდგენა
 • საგადასახადო აღრიცხვა ანგარიშგება
 • იურიდიული მომსახურება
 • სტარტაპების და ვენჩერული კომპანიების დაფინანსება
 • ბიზნეს გეგმის/პროექტის მომზადება
 • კომპანიის ჩამოყალიბება/დაფუძნება
 • საემიგრაციო სერვისი